“Şiir Denilen Cehennem”


Ocak – Mart ayları arasında, geçen yılın şiir iklimini yansıtan yıllıklar yayınlanır. Bu işe emek verenlerin yöntemleri, çalışmalarının içeriği farklılıklar gösterir. Ancak, genel hatlarıyla baktığımızda, dikkat çeken şiirlerden, dergilerde yer alan şiir üzerine yazıların dökümünden, o yıl çıkan şiir kitapları ve ödülleri listesinden oluşur. Ortaya çıkan her yıllık çalışması öznel bir değerlendirmenin sonucudur.

Özellikle, Mehmet H. Doğan’ın 1993 – 1998 yılları arasında Adam Yayınları’ndan, daha sonra kısa bir süre Y.K.Y. ‘den çıkan yıllıklarla birlikte bu tür çalışmalar tekrar gündeme geldi ve ivme kazandı. Bugün başta şiir dergileri olmak üzere birçok yayınevi tarafından şiir yıllıkları hazırlanıyor. İçlerinden tercih yapmamız gerekirse, Y.K.Y.’den Baki Asiltürk’ün,  İkaros’tan Şeref Birsel ve Cenk Gündoğdu’nun ve Veysel Çolak’ın her yıl farklı bir yayınevinden çıkan çalışmalarının daha önemli olduklarını söyleyebiliriz.

2011’de ilk Şiir Yıllığını Veysel Çolak yayınladı. Çalışması Etika Yayınları’ndan çıktı. Veysel Çolak 2010 yılının bir şiir değerlendirmesini yaptıktan sonra, kitabın bölümlerine geçiyor. Daha sonra, geçen yıl dergilerde yayınlanan ve kendisinin önemli bulduğu şiirlere yer veriyor. Bu uzun şiir yolculuğu 20.10.2010 tarihinde yitirdiğimiz Arif Damar’la noktalanıyor. Daha sonraki bölümde 2010 yılında çıkan şiir kitaplarının listesi veriliyor. “Çeviri Şiir Kitapları” ve” Şiir Üzerine Çalışmalar” da bu kapsamda yer alıyor. Veysel Çolak, kitabını geçen yıl verilen şiir ödüllerini tekrar anımsatarak bitiriyor. Bu bölümde dikkati çeken nokta ise “İlk Kitap Özel Ödülü” başlığı altında ayrı bir listenin yapılmış olması. Veysel Çolak, diğer Şiir Yıllıkları çalışmalarının aksine dergilerde yayınlanan şiir üzerine yazılardan uzak duruyor. Şiir Yıllıkları bellek tazeleme görevini yerine getirirler. Sadece bununla yetinmezler, bazen şiir ortamında tartışılan konuların niteliğini, süresini de belirler. Şimdi, önümüzdeki aylarda çıkacak olan diğer yıllıkları bekleyeceğiz İlhan Berk’in o güzel tümcesini hiç unutmadan:  “şiir bitmek tükenmek bilmeyen bir iç yolculuk ve cehennemdir.”  (*)

Veysel Çolak : “ Şiir Denilen Cehennem”, (2010 Şiir Yıllığı) / Etika Yayınları / 2011

*İlhan Berk : “POETİK/ US “ / Y.K.Y. , 5. Basım / 1999

Ahmet Tüzün

Cumhuriyet Akdeniz - 3 Şubat 2011