Meslek Etiği


Etik sözcüğü dilimize “ahlak” olarak çevrildi. Şu ana kadar başka karşılık bulunamadı. Yunanca, “Etika” sözcüğünden gelen “Etik” aynı zamanda bir kavram oluşturur. Bu, kavram oluşturması onu “ dinsel ahlak”tan ayrı tutar. Etik’in özelliği dünyasal olması, günlük yaşamda karşılık bulmasıdır. Soyut değildir. Belirli zorunlulukları ve ilkeleri beraberinde getirir. Ben etiği yaptığımız meslekte ilişkilendirir ve o meslekte en iyisini vermek, hakkaniyetli, erdemli olmak şeklinde tanımlarım.

Büyük bir gazetenin Akdeniz ekine göz gezdiriyorum. Sağlık sayfasında yer alan bir haber dikkatimi çekiyor. Böbrek hastası genç bir kız, dedesinin bağışladığı böbrek sayesinde nakil olmuş. Haberde, genç kızın görüşlerine de yer veriliyor. Kızımız şunları söylüyor: “ Elim, ayağım ve göz altlarım şişiyordu. Bunun üzerine hastaneye başvurduk, böbrek hastası olduğum belirlendi. Diyalize girmek zorundaydım. Ancak, babam diyalize girmemi istemiyordu. İki ay girdikten sonra bıraktım. Diyaliz kötü.”

Türkiye’de son yıllarda böbrek rahatsızlıkları ve diyalize bağımlılık azımsanmayacak derece arttı.

Düşünün, diyalize girmenin eşiğinde bulunan ya da yeni girmeye başlayan hastalar böyle bir haber okuduktan sonra ne hissederler. Böbrek yetmezliğinde, hastalığında, en yakınlarımdan biliyorum, diyaliz kurtarıcıdır. Vücuttaki, başta üre olmak üzere, diğerli zehirli maddelerin atılımı onun sayesinde gerçekleşir.

Doğrudur, başlangıçta diyalize alışmak bazı zorlukları beraberinde getiriyor.

Ancak, 20 – 25 yıldır diyalize giren, günlük ve meslek yaşamını rahatça sürdüren birçok insan tanıyorum. Belirli bir süreden sonra vücut diyalize alışıyor.

Gazetecilik de etik sorumluluklar taşıyan ve bu sorumlulukların fazlaca öne çıktığı mesleklerden biridir.

Gazeteyi oluştururken, haber yapılırken etik sorumluluklar da göz önüne alınmalıdır. Özellikle de konu sağlık olunca bu daha da önem kazanmaktadır. Sağlık konusunda verilecek yanlış bilgilerin kişide korku ve kaygı yaratacağını unutmamalıyız. Tüm alanlarda etik değerler zaten bunun için vardır. O aynı zamanda insana saygı, değer verme anlamını taşır.

Ahmet Tüzün

Cumhuriyet Akdeniz - 9 Şubat 2012