İlginç Bir Çalışma


Geçtiğimiz hafta ilginç bir araştırmayı okuyucuya sundu Boyut Yayınları. Çalışma, “Seçmenin, Din, Toplum ve Siyasete Bakışı: Antalya Örneği” başlığını taşıyor. Profesör Dr. Meral Öztoprak Sağır, Dr. Perihan Polat ve Funda Kemahlı tarafından gerçekleştirilmiş araştırma. Prof.Dr. Meral Öztoprak Sağır araştırmanın başkanlığını yürütmüş. Dr. Perihan Polat ve Funda Kemahlı ise proje yardımcıları olarak katkıda bulunmuşlar.

Kitap, “Araştırmanın Amaçları “, “Araştırmanın Yöntemi”, “Araştırma Bulguları” başlığını taşıyan üç bölümden oluşuyor. Araştırmanın Amaçları bölümünde yola çıkış nedeni olarak yurttaş-din ilişkilerinin topluma ve siyasete nasıl yansıdığının irdelenmesi şeklinde belirtiliyor. Yurttaşın sandığa oy vermeye giderken bu ilişkinin, ne kadar siyasete yansıdığının, boyutlarının ne olduğunun peşine düşüldüğü de vurgulanıyor. Yöntem konusunda ise, olabildiğince nesnel davranıldığı, çok farklı kesimlere ulaşıldığı ve geniş bir alan taraması yapıldığı belirtiliyor.

Kitabın esas bölümünü, omurgasını “Araştırma Bulguları” oluşturuyor. Araştırma Bulguları “Antalya’dan Alınan Örneklemin Özellikleri”, “Din-Toplum”, “Din- Siyaset”, “Seçmen Davranışı”, “Din- Devlet” başlıkları altında veriliyor. Aynı zamanda, “Araştırma Bulguları”nın Antalya Merkez ve Çevresi olmak üzere iki sacayağına oturduğunu söyleyebiliriz.

Bu tür araştırmaları yapmak zordur. Zorluğun iki ana nedeni vardır: ülkemizde siyasi partilerin nesnel araştırma yaptırma,  elde edilen bulguları değerlendirme ve ona göre yol çizme geleneği yok gibidir. İkinci neden ise araştırmayı yapanların dünya görüşlerine teslim olmaları, nesnellikten uzak durmalarıdır.

Sağır, araştırma ekibiyle bu zorlukların üstesinden geliyor, önemli bilgiler veriyor. Siyasi partilerin Genel Merkezleri ve Antalya İl, İlçe Örgütlerine gelecek seçimler için önemli bir kaynak oluşturuyor Sağır’ın çalışması.

Prof.Dr. Meral Öztoprak Sağır, Dr. Perihan Polat, Funda Kemahlı /Seçmenin Din, Toplum ve Siyasete Bakışı: Antalya Örneği/Boyut Yayınları/2011

Ahmet Tüzün

Cumhuriyet Akdeniz - 18 Ağustos 2011