Genç Kız Yokmuş


Handan İnci, Boğaziçi Üniversitesi Çağdaş Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi. Özellikle, Oğuz Atay, Bilge Karasu, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine önemli çalışmaları var. Oğuz Atay’la ilgili İstanbul ve Kastamonu’da düzenlediği Sempozyumlar çağdaş edebiyatımıza azımsanmayacak katkılar sağladı. Her iki Sempozyum’da sunulan bildiriler, İletişim Yayınları tarafından bir araya getirildi, edebiyat araştırmacılarına sunuldu.

Geçen ay, İstanbul’da düzenlenen, “ Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri”nde Handan İnci bizi yakından ilgilendiren ilginç bir araştırmasını sundu. Bu araştırmanın özeti “Kitap-lık Dergisi”nin Mart sayısında yayınlanmıştı. Daha sonra, Boğaziçi Üniversitesi Çağdaş Türk Edebiyatı Bölümü’nün yayınladığı derginin Eylül sayısında araştırmanın tamamı yer aldı. Handan İnci, araştırmasında, bugüne kadar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Antalyalı Genç Kıza” başlıklı mektubunun sanıldığı gibi “Genç Bir Kıza” yazılmadığını kanıtlıyor.

Tanpınar’ın bu mektubundan ilk olarak Ömer Faruk Akin, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi’nin Aralık 1962 sayısında bahsediyor. Bir yıl sonra, Tanpınar’ın öğrencisi Mehmet Kaplan, “Tanpınar’ın Şiir Dünyası” adlı kitabında bu mektubun daktiloya çekilmiş halini yayınlıyor. Ancak, mektupta herhangi bir başlık yer almıyor. Kaplan, Tanpınar’ın mektupta sergilediği biçemden bunun “Genç Bir Kız”a yazılmış olabileceği sonucuna varıyor ve “Antalyalı Genç Kıza” başlığını veriyor.

Bu kitaptan altı yıl sonra Prof. Dr. Zeynep Kerman, “Edebiyat Üzerine Makaleler” (Dergah Yayınları, İstanbul, 1968) kitabını yayınlıyor. Kitapta bir defa, Kerman uzun araştırmalar sonucu ulaştığı mektubun el yazılı örneğine yer veriyor. Mektup yine başlıksız. Handan İnci, bu mektubun temel alınması gerektiğini savlıyor. Mektubun 28 Ekim 1960 tarihinde Antalya Lisesi son sınıf öğrencisi Vural Akkuş’un şiir ve sanat üzerine Tanpınar’a gönderdiği sorulara yanıt içerdiğini söylüyor.
Tanpınar’ın daha sonra bu tür soruları mektupla yanıtladığını ve bu mektupları daktiloyla çoğaltıp çevresindekilere dağıttığını vurguluyor. Çünkü, mektuplarda verdiği yanıtlar, aynı zamanda onun edebiyat sanat üzerine düşüncelerini içeriyor.
Antalya tarihini bundan sonra yazacak olanların, “Antalyalı Genç Kıza” konusunda daha farklı yaklaşmaları gerekiyor. Handan İnci’nin bu konuda yaptığı araştırma önemli veriler sunuyor.

Ahmet Tüzün
Genç Kız Yokmuş Cumhuriyet Yazıları 08 Aralık 2011