Cumhuriyet Kitapları


Cumhuriyet Kitapları son dönemde “Demokrasi Kitapları “ başlığı altında Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi yazarlarımızın siyasi yazılarından derlenen çalışmalar yayınlamaya başladı. Bu kapsamda Uğur Mumcu’nun ve Ahmet Taner Kışlalı’nın iki kitabı yayınlandı. Bugünkü köşemde bu iki kitabı tanıtmak istiyorum.

UĞUR MUMCU YENİDEN

Mumcu, siyasi görüşlerinin dolaysız, engelsiz aktarıldığı yer olarak gazetesindeki köşesini görüyordu.  Orada korkmadan, bıkmadan ülkemizin siyasi sorunlarına, ortamına dikkat çekiyordu. Cumhuriyet Kitaplar’dan çıkan seçkide yazarın bugün de geçerli olan ve unutulmayan görüşleri yer alıyor. “ Türk Sosyalizmi”, “Hukuk ve Cellat”,  “Çağdaş Olmak”,  “Basın Neyin Aracı”, ”Adalet Duygusu”, “Devlet İçinde Devlet” başlıklı yazılar daha bir dikkatle okunmayı bekliyor.  Bunların güncelliğini yitirmediğini okurken anlıyoruz.

Mumcu, 13 Haziran 1974 tarihli Yeni Ortam Gazetesi’nde adeta bugünlerin bir görüntüsünü çiziyor bize. “Yargıcıyla, avukatıyla tüm hukukçular esir alınmıştı Hitler rejimince. Hukuk profesörleri birer papağan, yargıçlar ise oyuncaktı Hitler’in elinde.

Bugün, Hitler’e uşaklık etmiş yargıçlara “ hukukçu” demek mümkün müdür artık? Bunlar, siyasal cinayetlerin kiralık katilleridir. Bir yüksek kürsüye, cüppeye çıkmak, cellatlığa meşruiyet kazandırmaz hiçbir zaman…”

Uğur Mumcu: “ İsterler ki Susalım” / Cumhuriyet Kitaplar / 2011

TANRI’YI KİM KULLANIR

21 Ekim 1999’da yitirdik Ahmet Taner Kışlalı’yı. Hacettepe Üniversitesi’nde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi dersleri veren bir bilim adamıydı. 1978 yılında Ecevit Hükümeti döneminde Kültür Bakanlığı görevinde bulunmuştu. Kışlalı, sadece üniversiteyle yetinen bir bilim adamı değildi. Sürekli üreten ve Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara kafa yoran özellikteydi. Görüşlerini eyleme dönüştüren duruşunu açıkça ortaya koyan bir yapıdaydı. Ülkemizin sorunlarına Kemalizm kavramı yaratarak yaklaşmaya çalışmış ve bu çabalarını son dönemde yoğunlaştırmıştı. “Kim Bu Mustafa Kemal” adlı yazısında (20.03.1998) şunları söylüyor; “Bırakın, saldırmayı sürdürsünler Atatürk’e!

Saldırsınlar ki, bizler biraz daha okuyalım, biraz daha araştıralım… Ve Mustafa Kemal’in önderliğindeki Anadolu aydınlanması biraz daha aydınlansın! Bırakın da Mustafa Kemal’in kim olduğu biraz daha iyi anlaşılsın!”

Tanrı’yı Kim Kullanır’da ise bugünün Türkiye’sinin resmini yansıtıyor.

“Ve bu arada Fethullah Hoca almış başını gitmiş.

Işık evleri… Öğrenci yurtları… Özel okullar… Devletin başlarına kadar uzanan bir imparatorluk… Devletin okullarına devletçe “tavsiye” edilen cumhuriyet ve çağ karşıtı kitaplar.

Papa ile sağlanan görüşme… Devletin dış temsilcilerince havaalanlarında karşılanmalar… Elçiliklerde konuk edilmeler.

Niçin?

“Ilımlı İslam” olduğu için. Müslümanları “cumhuriyet ile barıştıracağı” için! “

(17.10.1999, Cumhuriyet Gazetesi)

Ahmet Taner Kışlalı: “Tanrı’yı Kim Kullanır / Cumhuriyet Kitapları / 2011

Ahmet Tüzün

Cumhuriyet Akdeniz - 10 Şubat 2011