Bir Başka Örgütlenme


Geride bıraktığımız Kitap Fuarı bize bazı şeyleri yeniden hatırlattı. Fuar’ın programı hazırlanırken Antalya’daki Edebiyatçıların dikkate alınmaması, onlarla biraraya gelinmemesi büyük bir hataydı. Ancak, burada doğan boşluğu kendimizde aramalıyız.

Antalya’da var olan tek Sanat Kurumu ANSAN ise farklı sanat dallarını içeriyor. Oysa, ihtiyacımız olan salt bir Edebiyat Kurumudur. ANŞOYAD benim ölçütlerime göre ciddiye alınacak bir Edebiyat Örgütlenmesi değildir. Öyleyse, örnekleri Bursa’da, Mersin’de, Adana’da bulunan bir Edebiyatçılar Örgütlenmesine gidilmelidir. Yine, Türkiye genelini temsil eden TYS ve Edebiyatçılar Derneği’ne üyeliğimiz devam eder.

Edebiyat alanında fikir alışverişinde bulunmak, yapıtlarımızı tartışmak için biraraya gelmek, söyleşiler düzenlemek böyle bir Derneğin görevi olabilir.

Ayda bir konu saptayıp konu üzerinde düşünce, bir tartışma yaratabiliriz. Ayrıca, kentimizde yapılacak Edebiyat etkinliklerine yol gösterici olabiliriz.

Zaten, ANSAN’ın düzenlediği Akdeniz Şiir ve Öykü Günleri’nde Edebiyatçılar bu işlevi yerine getiriyorlar.

Ortada somut bir gerçek var. Antalyalı Edebiyatçıların bir araya geleceği salt bir Edebiyat Derneği’nin yaşama geçirilmesi bir ihtiyaç gibi duruyor. Kısa sürede bir araya gelip, onu tüm boyutlarıyla konuşmak, tartışmak gerekiyor.

Böyle bir örgütlenmenin varlığı Antalya’daki sanat ortamına ve Edebiyatçılara yeni ivmeler kazandıracaktır. Çünkü, birçok Edebiyatçı arkadaşımız büyük şehirlerdeki Edebiyatçılar kadar değerli ürünler ortaya koyuyorlar.

Ahmet Tüzün

Cumhuriyet Akdeniz - 01 Mart 2012