"Ahmet Tüzün’e Ağıt" – Hüseyin Avni Cinozoğlu

Ahmet derin
Berrak akardı
Dökülürdü şelale

Akşam iniyor alıcı kuş misâli
Ağırdır şairin bıraktığı hazine
Bahçe sükût içinde

Bu harami çağda
Kardeşlik bahçesinde
Yankılanan şiir
Top tüfek tank
İntikam taburları
Marşlar karşısında
Bir mâniadır yine de
Türkçede Almancada Kürtçede
Aynı kelimelerle yükselir
Meçhul Şair Anıtı

Bu yüzden Luis Armstrong
Misali derindi Ahmet’in nefesi
Yerliler birbirine benzer
“Caz dinlemeyen devrim yapamaz”
Derdi Eşber Yağmurdereli
Ele verir onları
Bir imla hatası
Alındaki damga
Çünkü her yerli zulme uğrar
Ahmet Kaya misâli

Kuşlar mı göç ediyor
Azalıyor kanat sesleri
Beyhude belki de
Bu âleme duyulan heves
Gurbet tenha ve ücra
Yokluk vadisi sanki dünya
Sual eder kaygıyla
Derde müptela mimar:

—Geride otuz kuş mu var
Otuz şiir ya da Simûrg?

Gidenler kalanlardan ziyade
Vakar içinde tahta yükselir
Doğru yaşayan yoldaş
Yarenlerin nazarında

Şair dikkat her ân kandil sönebilir
Bel bağlama rüzigâra, aynadaki sûrete
Sükût içinde tenhalaşır bahçe
Bu dünyadan firar eden
Cemi cümlesine
Şair kişi niyetine:
— El Fatiha!

5.3.2012 Safranbolu