Bıraktığın kültürel miras her zaman yaşayacak ve yolculuğun bizimle devam edecek…


Ahmet Tüzün’ü yaşama vedasının 12. Yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

Ahmet Tüzün’ün Yaşadığı Coğrafyayı Anlama Çabası

Bir kültür sanat insanının yaşama vedasının üzerinden geçen zamana rağmen, Entelektüel tutumunu, geride bıraktığı kültürel mirası üzerinden ele almak, bugünden yarına anlamak ve değerlendirmek kolay bir mesele değil, bir arkeolojik kazıyı gerektiriyor, Foucault’nun deyimiyle.

Ahmet Tüzün’ün yaşarken daha çok edebiyat, şiir ve çeviri ağırlıklı üretimlerinin yanı sıra, yaşadığı kent Antalya’nın kültür sanat yaşamına bir dönem yön verdiği bilinir. Genç şair ve öykücüleri takip eder, onları düzenlediği etkinliklerde tanıtmaya çalışırdı. Türkiye şiir ortamını yakından takip eder, bağlantılar kurardı, Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü ve Sempozyumlarının nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesinde, bir şölen ortamına dönüşmesinde emeği büyüktür.

Yaşadığı coğrafyanın siyasi, etnik ve kültürel yapısına ilgisini biliyordum. Geçen yaz, kataloglamasını yaptığım kitaplar üzerinden şunu söylemek mümkün. Osmanlı-Türkiye Modernleşme süreci, Türkiye Cumhuriyeti, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Ortadoğu, Alevilik, Şamanizm, İslamiyet üzerine seçtiği kitaplar, yaşadığı coğrafyanın kültürel birikimine olan duyarlılığının boyutlarını anlamama vesile oldu diyebilirim.

Günümüz kültürel ortamını gözlemlediğimde, Batı odaklı bir kültürel mecrayı yürütmeye çalıştığımızı düşünürsek, şöyle bir soru oluşuyor. Entelektüel çaba içinde olanlar, kendi coğrafyalarına ve onun arka bahçesi diyebileceğimiz Doğu kültürüne yaklaşma çabası içine girebilirler mi? Siyasetin gölgesinden bağımsız bakılabilir mi geçmiş kültürlere?

Dünyanın içinden geçtiği sosyo ekonomik koşullar, küresel istikrarsızlıklar, yanıbaşımızda süren savaşlar, yaşamın geçiciliğini empoze eden, şimdi ve anın hedonizminin öne çıkarıldığı, yapay zeka, transhümanizm ve posthümanizmin konuşulduğu bir dönemde bu nasıl gerçekleşebilir?

Bu soruların zihnimde dönüp durduğu bir süreçte, duruşumu bozmadan, Ahmet Tüzün’ün bana bıraktığı seste söylediği; “Hayhuya kapılıp da pes etme!”, sözünü unutmadan, onun kültürel mirasına bakarken, farklı disiplinlerde kendimi yetiştirme ve bu mirası koruma çabası içindeyim.

Bize bıraktığı değerler ve değerli hatıralarını zihinlerimizde yaşatmak, geride kalanların bir sorumluluğu, aynı zamanda yol göstericisi olacaktır.

İmren Tüzün

imren.tuzun@gmail.com
0555 244 28 35

www.ahmettuzun.com
imrenahmettuzunkutuphanesi.org

İletişim: info@ahmettuzun.com

Facebook Sayfası için tıklayınız...

Copyright © 2009-2023 Ahmet  Tüzün. All rights reserved.

 

designed by DESTECH İNTERNET HİZMETLERİ